Etapele construirii unei case

Publicat la data de: 12.07.2017 14:32 | Autor: Info Quickshop.ro

Produse recomandate:

Construcțiile pot fi începute doar cu autorizație de construcție eliberată de primăria locală. Acest act descriptiv de avizare a construcțiilor indică modul în care va fi ridicată clădirea, infra - și suprastructura, cotele, regimul de înălțime, accesoriile clădirii și chiar materialele de izolație sau de construire utilizate. Autorizația de construire este eliberată doar prin prezentarea proiectelor clădirii și a avizelor specifice, impuse prin certificatul de urbanism.

Proiectarea și construirea clădirii vor respecta prevederile autorizației de construire și ale legislației specifice în vigoare (Legea 50/1991, actualizată). Organizarea de șantier și fundația sunt  primele etape, urmează ridicarea clădirii într-o fază intermediară “la roșu” (pereți exteriori și șarpantă). O construcție “la cheie” este finalizată, pregătită să primească locatari. Toate construcțiile  trebuie intabulate la finalul lucrărilor pentru a intra în deplină legalitate. În continuare, vă arătăm pas cu pas etapele construirii unei clădiri.

Pașii premergători construcției unei case

Verificarea terenului și decizia construirii unei case pe un anumit amplasament trebuie considerate încă înainte de achiziționarea lotului unde ar trebui făcută clădirea. Aceasta vă ajută să faceți o investiția sigură și vă permite să planificați etape în avans.

Începeți prin solicitarea certificatului de urbanism pentru a verifica regimul juridic, economic și tehnic al clădirii, precum și avizele necesare care trebuie să însoțească cererea pentru autorizația de construire alături de planurile casei (cu toate proiecte și schițele de amplasament).

Dacă bugetul vă permite, puteți lua în calcul efectuarea unui „due diligence”  imobiliar și a unui studiu geotehnic chiar înainte de achiziționarea terenului. Primul vă clarifică dreptul de proprietate asupra lotului și întinderile, scutindu-vă de probleme juridice ulterioare. Prețul unui studiu geotehnic (începând de la 700-800 lei) poate părea o risipă înainte de cumpărarea terenului, dar vă ajută să știți dacă structura solului vă permite construirea unei case așa cum vă doriți.

Alegerea sau realizarea proiectului de construcție

Proiectarea construcției este una dintre cele mai importante etape premergătoare lucrărilor propriu-zise. Prin proiectarea clădirii, proprietarii au posibilitatea, alături de arhitecți, de a trasa designul și funcționalitatea locuinței la care visează.

Planurile casei fac parte din documentația care se depune pentru avizul de construire, iar din acest motiv trebuie să luați în calcul toate aspectele practice și de design pe care doriți să le includeți în locuință. Orice modificare ulterioară a proiectelor necesită un nou aviz de construire.

Puteți proiecta construcția de la zero alături de arhitect sau puteți alege un proiect furnizat la gata, implementat în construcții anterioare. Prima variantă vă dă oportunitatea de a realiza casa pe care v-o doriți, dar este mai anevoioasă. Alegerea unui proiect gata făcut este mai rapid, dar verificați dacă toate componentele de design și utilitate răspund nevoilor voastre.

Proiectul de construcție al unei case este complex și cuprinde proiecte  arhitecturale, de rezistență și de instalații, planuri specifice ale clădirii și de amplasament. Sunt foarte multe proiecte de case dezvoltate în 2017, cu planuri și schițe disponibile online, ce pot fi contractate la cheie.

Obținerea autorizațiilor și avizului de construcție

Trebuie să specificăm încă de la început că lucrările se încep doar după obținerea autorizației de construire (AC). Primul pas este obținerea certificatului de urbanism (CU), care este parte din dosarul pentru autorizare.

În cazul în care există construcții pe teren care trebuie desființate, înainte de AC se va obține autorizația de demolare.

Autorizația de construire trebuie eliberată pentru lucrări de construcție de orice fel (incluzând garajul sau gardul), extindere, consolidare, schimbarea destinației construcției (spre exemplu din uz personal spre uz comercial), repararea construcțiilor (nu include vopsirea, repararea căilor de comunicație sau a infrastructurii tehnico-edilitare existente pe același traseu), împrejmuiri (garduri), amenajări verzi și mobilier urbanistic (grădini).

Așadar, orice construcție permanentă include autorizație, inclusiv casele din lemn pe piloni, fără fundație.

În cadrul certificatului de urbanism sunt cuprinse avizele necesare, emise de autorități de stat emitente, fiind nevoie să obțineți unul sau toate avizele. Dosarul pentru obținerea autorizației de construire trebuie depus însoțit de o cerere tip, extras de carte cadastrală, toate avizele specifice potrivit CU, proiectele construcției (memorii tehnice, referate, planuri, planșe), schițe de amplasament și dovada achitării taxei pentru autorizația de construire (0,5% din investiție).

Documentul se eliberează în 30 de zile de către serviciul de urbanism al primăriei, dacă dosarul este complet și lotul îndeplinește anumite criterii pentru eliberarea autorizației de construire (8 m liniari deschidere la stradă, lot de minim 150 mp etc.).

Certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism este un document emis de către primăria locală care oferă informații cuprinzătoare, potrivit înscrierilor existente, despre regimul juridic, economic și tehnic al imobilului sau terenului.

Certificatul de urbanism are și rol de reglementare, toate specificațiile incluse în acest act trebuie urmate în construirea unei locuințe, solicitantul poate vedea din acest document ce poate construi, eventualele limitări (suprafața ocupată, poziționarea, cotele de înălțime maxime).  Din acest motiv, am menționat că este necesar să obțineți CU înainte de achiziționarea terenului, în acest document puteți vedea, de exemplu,  înălțimea maximă a casei.

De ce documente aveți nevoie pentru a obține certificatul de urbanism?

 • Cerere tip
 • Planuri cadastrale
 • Copie a dovezii că ați achitat taxa pentru CU.

Termenul de eliberare este de 30 zile.

Avizele și acordurile furnizorilor de utilități

Obținerea avizelor și autorizațiilor de construcție de la furnizorii de utilități este obligatorie pentru întocmirea dosarului pentru autorizația de construire. De asemenea, vă ajută să implementați soluții de instalații (spre exemplu încălzire) în funcție de disponibilitatea avizului respectivului furnizor. În cazul în care nu obțineți avizul de racordare la gaze, puteți opta pentru încălzire pe lemne sau electrică.

Mai mult, avizele furnizorilor sunt necesare în Documentația pentru Detalii de Execuție (DDE). Dosarul DDE este detaliat pe mai multe paliere și include planuri pentru instalații sanitare, termice, pe  gaz și electric. Proiectele de instalații și structură trebuie întocmite de specialiști în fiecare domeniu.

Mai este necesar avizul furnizorului de salubritate (serviciile acestuia sunt necesare chiar și pe durata desfășurării construcțiilor) și de telecom (serviciile de telefonie sunt consumatoare de electricitate, iar telefonia sau Internetul fix, presupun infrastructură proprie).

Avizele și acordurile specificate în certificatul de urbanism

Potențiale avize necesare potrivit Certificatului de Urbanism sunt :

 • de la furnizorii de: salubritate, apă, canal, gaze, electricitate și telecomunicații;
 • de scoaterea terenului din circuitul agricol (Oficiul de cadastru - OCPI teritorial);
 • de sănătate publică (Direcția de Sănătate Publică - DSP);
 • de siguranță la stingerea incendiilor - Inspectoratul de Stat pentru Situații de Urgență (ISU), Apărarea civilă (MApN/ autoritatea aeronautică/ SRI/ SIE - în cazul în care terenul este situat lângă unități de apărare);
 • aviz de la Ministerul Culturii (pentru clădirile situate în zone istorice sau culturale);
 • aviz de mediu ( pentru construcții în sau în apropierea rezervațiilor, siturilor, parcurilor naturale incluse în Natura 2000 sau în alte condiții).

După noiembrie 2015, o întrebare care apare des pe forumuri în ceea ce privește avizele de construire este “cine are nevoie de autorizatie ISU?”

De autorizație ISU au nevoie următoarele categorii de clădiri:

 • clădiri cu un anumit nivel de înălțime;
 • clădiri sau încăperi aglomerate;
 • clădiri istorice sau excepționale prin natura lor.

Actele necesare pentru avizul de la pompieri diferă în funcție de situație, dar pentru locuințe monofamiliale rareori este necesar un document de autorizare. Pentru a evita un dosar incomplet pentru autorizația de construire, recomandarea noastră este să cereți un punct de vedere oficial chiar dacă nu vă încadrați în specificațiile Hotărârii Guvernului  României nr. 571 /2016.  În mod similar puteți proceda la DSP pentru avizul de sănătatea populației sau orice alt document necesar de la instituțiile statului.

Avizul de mediu pentru construcția unei case

Întrucât obținerea avizului de mediu depinde de toate celelalte avize, acesta se va solicita ultimul. Avizul de mediu este necesar de obicei pentru locuințe amplasate în zone protejate (naturale sau istorice).

În cazul în care este necesar avizul de mediu, demersul este greoi și necesită un studiu de impact întocmit de un expert de mediu și proceduri publice ulterioare. Chiar dacă nu este nevoie de avizul de mediu, puteți solicita de la reprezentanța regională a  Agenției Naționale pentru Protecția Mediului un punct de vedere oficial.

Acordul vecinilor pentru construcția unei case

Acordul vecinilor pentru construcția unei case este necesar în cazul în care se construiește o casă nouă sau se reconstruiește clădirea cu altă destinație, iar imobilul construit poate pune în pericol locuințele din vecinătate.

Aceasta este valabilă pentru clădiri apropiate, situații în care distanța la calcan este foarte mică sau pur și simplu noua clădire are altă destinație decât imobilele învecinate (de exemplu clădire de birouri între case). Vecinii nu se pot opune nejustificat. 

Angajarea unui diriginte de șantier și organizarea de șantier

Prin intrarea în vigoare a Legii 177/2015 oricine construiește o casă trebuie să aibă obligatoriu angajat un diriginte de șantier autorizat. Aceasta se aplică pentru orice fel de construcție (chiar dacă este formată doar din parter), în orice mediu (rural sau urban) și pentru dezvoltatori imobiliari sau persoane care își construiesc casa în regie proprie.

Mai mult chiar, este necesară colaborarea cu tehnicieni autorizați, responsabili cu verificarea proiectelor tehnice înainte de execuție. Verificatorii sunt diferiți de persoanele care au întocmit inițial proiectul.  O excepție o reprezintă casele construite în mediul rural,  cu un singur nivel (și anexele aferente), care nu trebuie verificate de expertul verificator.

Următoarea etapă de construcție a unei case începe cu organizarea șantierului, a căilor de acces pentru materiale de construcții, evacuarea deșeurilor, alimentarea cu apă și energie electrică și canalizare sau asigurarea de toalete ecologice. Lucrările trebuie împrejmuite cel puțin provizoriu, organizate spații de depozitare a sculelor și a materialelor, astfel încât organizarea zonei să eficientizeze înaintarea lucrărilor. Optim ar fi ca demararea unei case să înceapă primăvara, în condiții meteo care să permită turnarea fundației, uscarea zidăriei și posibilitatea de lucrări exterioare.

Etapele de construcție a casei

Turnarea fundației este prima etapă de construire, aceasta fiind temelia oricărei case, cea care dă robustețea de bază a clădirii. Urmează etapa împrejmuirilor (construcția gardului) și ridicarea casei la roșu. În această etapă structura și zidurile sunt ridicate (parter, etaj și mansardă, în funcție de proiectul fiecărei case) și șarpanta (aplecătoarea acoperișului) este gata.

Se tencuiește zidăria exterioară și interioară, se pun geamuri, ușă la intrare, acoperișul, rețeaua electrică și cea sanitară de bază. În această fază, casa este la gri. Detaliile, finisajele, instalațiile sanitare, electrice și termice, amenajarea garajului și a spațiului verde aduc proiectul aproape de casa la cheie. Lucrările de instalații pot fi coordonate pentru eficientizarea timpului de lucru.

Racordarea la utilități este importantă pentru a considera casa la cheie.   Implementarea unui sistem de încălzire adecvat, de automatizări și montarea obiectelor sanitare sunt o altă etapă a construirii. În această fază poate fi făcută recepția clădirii, urmată de intabulare.  Fiecare stadiu al construcției ar trebui făcut cu echipe specializate (fierari betoniști, zidari, instalatori) pentru a fi siguri de calitatea lucrărilor.

Costul unei construcții depinde de bugetul alocat. Trebuie ținut cont că fazele inițiale (documentații până la etapa organizării de șantier) reprezintă 4-5% din total, structura în faza de casă la roșu poate ajunge până la 60%, iar restul e reprezentat de finisaje și amenajări.

În ceea ce privește resursele de timp, în mod optim o casă de 120-160 mp, ar trebui să poată fi construită între primăvară - toamnă, așadar aproximativ  șase luni.  Pe cât de surprinzător ar părea, perioada premergătoare până la obținerea autorizațiilor și avizelor poate fi cea lungă și cea mai consumatoare de nervi.

Turnarea fundației și a hidroizolație de la nivelul fundației

 • Turnarea fundației este etapa de temelie în construirea unei case. În continuare vă descriem pașii de urmat pentru acest stadiu de lucrări:
 • Delimitarea casei prin balize, a fundației și armăturilor, trasându-se amprenta casei.  Acestea trebuie să respecte întru-totul proiectul și autorizația de construire (dimensiuni, poziționare).
 • Decopertarea terenului pe suprafața fundației.
 • Efectuarea săpăturilor prin excavare sau manual, până la adâncimea optimă. Adâncimea minimă este de 1,2 m, dar un studiu geotehnic vă ajută să stabiliți cota de adâncime potrivită pentru tipul respectiv de sol sau dacă aveți nevoie de soluții de subzidire.
 • Urmează turnarea betonului pentru îndreptarea solului (betonul de egalizare), fixarea stâlpilor de susținere și amplasarea distanțierelor din beton.
 • Cofrarea și armarea soclului conform proiectului.  Cofrarea reprezintă turnarea materialului de construcție lichid (beton) într-un tipar construit- cofragul, care este făcut în general din lemn sau popi metalici. Armarea presupune introducerea unor componente din fier care conferă rezistență clădirii.
 • Betonul va fi lăsat să se usuce câteva zile în funcție de tipul de ciment utilizat și de condițiile meteo.
 • Urmează decofrarea, armarea fundației și turnarea plăcii. Fierul folosit la armătură trebuie să fie îngropat în beton minimum 2-3 cm.

Materialele de construcții, marca și tipul de beton, distanțierele sau armătura sunt stabilite alături de proiectantul structurist și dirigintele de șantier.

În etapa de fundare se pot monta inclusiv conductele pentru utilități, canalizare și alimentare cu apă. Această lucrare trebuie făcută alături de proiectantul de instalații. Este o etapă importantă, fiindcă de aceasta depinde funcționalitatea casei. Trebuie păstrate cotele intrare-ieșire, planul înclinat (pentru canalizarea casei- asigură scurgerea).

Conductele (pot fi din țeava de PPR - polipropilenă) ar trebui amplasate sub nivelul de îngheț, evitând ca traseul să traverseze zonele de beton armat. Dacă nu amplasați conductele în această etapă, o a doua variantă este să lăsați șanțuri spațioase pentru montarea ulterioară a țevilor, evitând astfel acoperirea conductelor cu beton.

Este recomandat ca efectuarea hidroizolației să fie făcută după terminarea fundației, și nu în etapele ulterioare de  lucrări. Variantele de izolație sunt multiple. Se pot utiliza materiale de construcție izolante (tencuieli izolatoare), spumă poliuretanică, HDPE (membrană de polietilenă) sau vopseluri acrilice izolatoare.

Construcția gardului

În cazul în care alegeți un gard din beton sau fier forjat,  recomandat ar fi să construiți gardul din faza inițială în care oricum se toarnă betoane. Procedura de turnare a unei fundații pentru garduri este similară celei descrise la construirea fundației casei. Complexitatea lucrărilor este redusă, săpătura fiind mai puțin adâncă și de lățime mai mică.

Pentru un gard de lemn, primul pas este înfigerea țărușilor de susținere la distanțe egale și se fixarea traverselor (superioară și inferioară) pe toată lungimea gardului. Plăcile din lemn sunt montate la distanțe egale.

Pentru a evita o etapă birocratică inutilă, includeți proiectul gardului în dosarul de autorizare a întregii case.

Construcția casei la roșu

Construcția casei la roșu este reprezentată de clădirea care are fundație, structură de rezistență, ziduri din cărămidă sau BCA, placă de planșeu și șarpantă (structura de grinzi și căpriori a acoperișului, fără materialul de acoperire- țiglă sau tablă). O condiție importantă pentru a trece la următoarea fază a construcției este ca materialele (zidăria, betoanele) să fie bine uscate. Ridicarea unei case la gri durează în condiții optime în jur de 50-60 de zile pentru o casă de aproximativ 120-160 mp.

Între etapa de construire a fundației și casa la roșu se derulează următorii pași:

 • ridicarea elevației și a plăcii de cota 0
 • ridicarea elementelor de rezistență, care constă în armarea, cofrarea și turnarea stâlpilor și a buiandrugilor (construcții  sau elemente de construcții prefabricate solide, care sunt armate cu fier, realizate deasupra golurilor - geamuri sau uși);
 • realizarea armăturii  planșeului, ulterior a cofragului și, la final, turnarea plăcii. Această etapă poate fi înlocuită prin construirea unui planșeu din lemn;
 • zidirea propriu-zisă din cărămidă sau plăci BCA (beton celular autoclavizat, mai puțin rezistent decât cărămida);
 • construirea șarpantei (structura din lemn a acoperișului formată din pene, talpă, căpriori, popi și clești).

Construcția casei la gri

Dacă ați ajuns la construcția casei la gri înseamnă că locuința voastră este izolată, tencuită la interior și la exterior, că ați montat acoperișul, geamurile și că aveți ușă la intrare.

Dincolo de aceste lucrări vizibile, în casa la gri se montează traseele de instalații electrice, sanitare și  termice.

Montarea acoperișului și a hidroizolației de la nivelul acoperișului

După realizarea șarpantei (în minim 4 ape, la câmpie) se trece la învelirea acoperișului și izolarea acestuia.  În alegerea materialului potrivit pentru acoperiș veți ține cont de durata de viață, greutate și prețul materialului.

Țigla ceramică este un material cu durată lungă de viață, dar este relativ grea, dificil de montat și costisitoare. Țigla din tablă este mai ieftină și mai ușoară. Tabla plană este o variantă ieftină, ușoară, dar slab izolatoare. Șindrila bituminoasă are durată mare de viață, este un bun izolator, dar este un material greu și poate afecta structura casei în timp.

După montarea acoperișului se montează accesoriile pentru sistemul pluvial  (țevi, coturi, burlane, jgheaburi) și se realizează izolația. Unele dintre cele mai des materiale utilizate la hidroizolația acoperișului sunt spuma poliuretanică și vata minerală. Acestea permit o bună dispersare între căpriori și sunt bune izolatoare (termic și fonic).

Montarea instalației electrice

Din motive estetice, montarea instalației electrice se face prin perete, înainte de zidirea tencuielii de interior. Circuitul electric se va realiza conform proiectului electric realizat la demararea lucrărilor.

Sunt unele aspecte pe care să le luați în calcul încă de la proiectarea instalației electrice:

 • o siguranță (un circuit electric) va corespunde unei puteri electrice maxime de 2 kW și 15 doze;
 • trasarea de circuite separate pentru echipamente de putere mai mare de 2 kW;
 • conducta de cablu nu va fi supraîncărcată cu fire electrice, pentru a permite răcirea;
 • montarea de circuite cu “cap de scară” pentru oprirea-stingerea luminii din locuri diferite, o opțiune de confort;
 • montarea de doze suficiente pentru electricitate, Internet și telefonie;
 • amplasarea de doze de acces acoperite, în eventualitatea că instalația va trebui extinsă sau reparată;
 • instalația electrică nu va fi în vecinătatea instalației sanitare sau de gaze pentru a se evita incidentele de risc (scurtcircuit, explozii);
 • conductele de apă nu se trasează deasupra tabloului electric;
 • realizarea de sub-circuite pe fiecare nivel.

Montarea instalației sanitare

Instalatorii  vor monta instalația sanitară din locuință conform proiectului de inițial.

Unele aspecte de care să țineți cont când întocmiți  proiectul pentru instalația de baie sunt:

 • panta trebuie să asigure scurgerea în pardoseală;
 • se vor folosi trasee cât mai drepte, fără urcări de nivel și un număr redus de coturi;
 • se vor lăsa guri de vizitare pentru a permite intervenția în cazul unei defecțiuni
 • canalizarea trebuie realizată în funcție de dimensiunea tubului de scurgere și va fi cât mai dreaptă;
 • Pentru scurgeri evitați coturi, conducte în S sau îmbinări care pot obstrucționa scurgerea;
 • când realizați scurgerea pentru WC, considerați și vasul/ bazinul pe care le veți achiziționa.

Din punct de vedere al materialelor utilizate, încercați să stabiliți un raport calitate-preț echilibrat. Țevile de cupru sunt durabile, dar costisitoare. Conductele din plastic (PVC) sunt ieftine, dar fragile și riscați inundații. O variantă durabilă sunt țevile din PPR (polipropilenă).

Montarea instalației termice

Montarea instalației termice va fi realizată de o echipă de instalatori autorizați ISCIR care va urma proiectul de instalații termice.

În continuare vă subliniem unele aspecte pe care să le luați în calcul încă din faza de proiectare:

 • tipul de sistem de încălzire montat (tipul de centrală pe gaz, pe lemne, electrică sau pompă de căldură);
 • dacă vă puteți racorda la gaze (aveți avizul furnizorului), centrala pe gaz are cel mai mic preț, iar încălzirea pe gaze este mai ieftină;
 • în cazul în care nu există posibilități de racordare la gaz, analizați varianta optimă pentru un sistem de încălzire: centrală pe combustibil solid, electrică  sau pompă de căldură. Centrala pe lemne este mai accesibilă ca preț și se pretează în zonele în care combustibilul solid este ieftin. Pompele de căldură necesită o investiție inițială mare, dar sunt silențioase, eficiente, consumul electric este mic, iar instalarea este simplă. Centralele electrice au consum electric aproape 1:1. Oricare ar fi opțiunea, dimensionarea corectă e un criteriu de confort ulterior;
 • dacă montați centrală pe lemne considerați ca spațiul și ușa de acces la camera tehnică să permită amplasarea unui puffer corespunzător;
 • considerați cum veți realiza încălzirea: radiatoare,  prin pardoseală, sau pereți radianți (în care se montează circuite de agent termic din țevi de cupru);
 • modalitatea prin care veți trasa circuitul tur-retur de agent termic în cazul în care montați calorifere ( prin podea pentru a beneficia și de încălzire radiantă și a masca traseul de țevi; prin perete pentru a masca existența conductelor sau la vedere, pe perete).

Montarea termoizolației

Montarea termoizolației este o etapă importantă pentru a crește eficiența termică a locuinței. Termoizolația poate fi realizată la exterior sau la interior.

Polistirenul (extrudat sau expandat) este unul dintre cele mai ieftine materiale de izolare. Este eficient, impermeabil,  dar este inflamabil și poate fi atacat de șoareci. Vata minerală (bazaltică sau de sticlă) este un bun izolator și permite casei să respire. Spuma poliuretanică este un bun izolator, care se dispersează ușor și nu creează condens între perete și izolație. 

Finisarea interioară și exterioară a casei

Este o adevărată dispută între meșteri care este prima etapă de finisaj, la interior sau la exterior. Majoritatea agreează că  după montarea geamurilor și ușilor se finalizează finisajele de afară. Această opțiune este cu atât mai bună când stadiul lucrărilor s-a întins până toamna târziu, iar sezonului ploios nu mai permite realizarea de lucrări la exterior.

Finisajele de bază constau în lucrări de tencuire, gletuire (de îndreptare și de finisaj) și vopsire cu lavabilă.  După  această etapă casa poate fi locuită.

Amenajarea spațiului verde

Lucrările de amenajare a spațiului verde depind de momentul finalizării lucrărilor de construire. Chiar dacă se apropie sezonul rece, se pot începe lucrări peisagistice prin  nivelarea sau terasarea terenului.

Chiar și pe perioada toamnei târzii se pot instala aspersoarele, fântânile și mobilierul de grădină. Este, de asemenea,  un moment prielnic pentru însămânțarea gazonului.

Etapele finale ale construcției unei case

După ce am trecut prin construcția unei case pas cu pas, am ajuns la ultimele etape.   Finalizarea construcției se încheie cu recepția lucrărilor și înscrierea dreptului de proprietate prin intabulare. Este momentul să încheiați contracte și să vă racordați la utilități, dacă nu ați făcut acest lucru în etapa anterioară.

Casa e gata și poate fi amenajată cu ajutorul unui designer de interior.

Recepția lucrărilor

Din 2017 s-a schimbat Regulamentul pentru recepția lucrărilor de construcții și instalații, iar proprietarul trebuie să acorde o mai mare atenție termenelor pentru aceste etape.

Potrivit legislației în vigoare există două tipuri de recepție:

 • recepția lucrărilor;
 • recepția finală.

În termen de 5 zile de la primirea notificării de la executant că a finalizat lucrările de construire, proprietarul trebuie să convoace comisia pentru recepția lucrărilor. Această comisie este formată din reprezentanți ai instituțiilor implicate.

Comisia de recepție este compusă dintr-un reprezentant al Inspectoratului de Stat în Construcții, un reprezentant ISU, un delegat al Ministerului Culturii și o persoană desemnată de creditor (în cazul finanțării construcției pe credit imobiliar).

Recepția finală se realizează în termen de 10 zile de la expirarea termenului de garanție.

Studiile designerului de interior

Cea mai plăcută parte este amenajarea în urma studiilor designerului de interior care va îmbina propriile gusturi cu tendințe, cu modalități de a eficientiza spațiul și de a vă bucura de mai multă lumină.

Stilul de design interior, mobilierul și decorațiunile interioare sunt aspecte care țin de gust și spiritul practic al fiecăruia dintre voi. Se observă două tendințe majore. Prima consideră amenajarea interiorului într-un stil cât mai natural, mai rustic. Diametral opus este stilul futurist, cu mobilier luminos, din materiale moderne.

Racordarea la utilități

Racordarea la utilități este însoțită de demersuri birocratice etapizate, pe care vi le descriem pentru fiecare tip de furnizor în parte.

Racordarea la energie electrică

 1. Obținerea Avizului tehnic de racordare - se face în baza unei cereri tip, a certificatului de urbanism în termen de valabilitate (12 luni), planul de situație la scară și taxă potrivit normelor ANRE.
 2. Eliberarea soluției tehnice.
 3. Semnarea contractului de racordare și plata taxei de racordare.
 4. Branșarea casei la energie electrică (lucrările de racordare). În termen de 10 zile, furnizorul emite certificatul de racordare și contractul de furnizare.

Racordarea la gaze

 1. Depunerea cererii și eliberarea unei soluții de racordare la gaze de către furnizor.
 2. Emiterea avizului tehnic de racordare.
 3. Încheierea contractului de racordare și achitarea tarifului pentru această operațiune.
 4. Proiectarea și  verificarea  proiectelor de racordare.
 5. Executarea lucrărilor de branșament și recepția acestora.

Racordarea la apă

 1. Întocmirea proiectului tehnic.
 2. Eliberarea avizului după plata taxei aferente.
 3. Achitarea devizului de lucrări.
 4. Programarea lucrărilor și branșarea la  apă.

Intabularea casei

Intabularea casei este etapa în care înscrieți dreptul de proprietate în Cartea Funciară. Pentru o casă înscrisă prima oară în Cartea Funciară trebuie efectuate mai întâi măsurătorile cadastrale ( apelați la un specialist în topografie și lucrări cadastrale).

Actele necesare pentru intabulare sunt: cererea tip, documentația cadastrală în original, certificat fiscal, declarație notarială că actele nu au mențiuni de transcriere, eventuale suprapuneri ale proprietății. Bineînțeles, se plătește și o taxa de intabulare (modică).

De final conchidem că o casă de maxim 160 mp ar putea fi construită în mod optim în șase luni de la obținerea avizului de construire, dar lucrurile se derulează diferit în realitate. Numai perioada premergătoare construcției, de obținere a documentației complete, durează câteva luni.

Ca o estimare, aproximativ 40% din bugetul unei case este cheltuit într-o casă la roșu. Pentru etapa de casă la  gri proprietarul mai alocă aproximativ 20% din totalul unei case. 40% din costuri sunt investite în finisaje.Aceste procente variază în funcție de opțiunile fiecărui proprietar pentru anumite materiale de construcții sau nivelul de finisaj.

Va recomandam si:
Producatori recomandati
Comanda telefonica
0765.277.006
Suport clienti
comenzi@quickshop.ro
Program de lucru
Luni-Vineri: 08.00-17.00
Sediu
Str. Ciresului nr. 14, Dragomiresti Vale, Ilfov
 
Viziteaza site-ul Quickshop.ro pe ShopMania
Compari.ro - ghid autentic de shopping

Vertical CIA SRL este inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 34538
Cumpara cu incredere si in siguranta de la Quickshop.ro - Specialist in instalatii - Online din 2007
 
 
Copyright © SC Vertical CIA SRL 2023
  Top
QuickShop.ro Magazinul tău online de instalații și centrale termice, aer condiționat, panouri solare/fotovoltaice ✔️Sanitare și accessorii.✔️ Livrare confirmat rapidă din Stoc ✔️Recenziile clienților confirmă corectitudinea și transparența. 0765.277.006 Email: comenzi@quickshop.ro
RON 0.28 - 57389.00
Str. Ciresului nr. 14, Dragomiresti Vale, Ilfov. Ilfov Dragomirești Vale RO